میخواهید بدانید چطور امسال را تبدیل به بهترین سال زندگی‌ کنید؟

چند بهار از زندگی تان را پشت سر گذاشتید؟ یا بهتر است بپرسم بهار سال ۹۷ چندمین بهاریست که تجربه می کنید؟ بیست‌مین؟ سی‌مین؟ چهلمین یا شاید هم بیش تر؟ مهم نیست شما در کدام دهه از زندگی تان قرار دارید، نکته قابل توجه این است که شما با رعایت این …

ادامه نوشته »

اگر جوان هستید و میخواهید دنیا را تغییر دهید، این تنها راهش است

جایی میخواندم که بزرگی که سعی کرده بود جهان را تغییر دهد در میانه عمرش به نتیجه بسیار جالبی رسیده بود : «زمانی که ۲۰ سالم بود می‌خواستم جهان را تغییر دهم، وقتی ۲۵ ساله شدم اما گفتم که باید کاری کنم تا در کشورم تأثیر بگذارم، هنگام ۳۰ سالی …

ادامه نوشته »